ΝΕΟ! Προκήρυξη για το ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική».
  Νέο ΠΜΣ «Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων».
 • Κτίρια συνολικού εμβαδού 30.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων σύγχρονων εγκαταστάσεων αιθουσών διδασκαλίας, ερευνητικών εργαστηρίων και γραφείων.
 • Στο Κ.Τ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν οκτώ ερευνητικοί τομείς, συμβάλλοντας στην τεχνολογικής κι επιχειρηματικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
 • Η βιβλιοθήκη συμβάλλει στη σωστή επιλογή, διάθεση και διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές - ή άλλες - δραστηριότητες του ΤΕΙ.
 • 877-627-8192

  Ιδρυματική Πύλη Ανοιχτών Μαθημάτων

 • Ε.Λ.Κ.Ε.

  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ