Pøihlášení do zákaznické sekce

  Zadejte prosím své jméno a heslo Pøihlášení
Pøihlašovací jméno
Heslo
  Aktuality Aktuality
Nové informace 20141.1.2014
20980191421.1.2014
  

O zákaznické sekci

AutorizacePro poskytnutí maximální míry kontroly nad Vaším úètem jsme pøipravili komunikaèní systém, s jehož pomocí snadno a rychle získáte kompletní pøehled o Vaší pøípojce.

Zákaznická sekce je Vám pøístupná v každém okamžiku - i v pøípadì nedostupnosti internetu a je tedy ideálním prostøedkem pro komunikaci s námi.

Chraòte svá pøístupová hesla - jako u každého elektronického systému mùže v pøípadì jejich odhalení tøetí stranou dojít ke zneužití Vašeho úètu.

© 2001 - 2018, KAZA.cz s.r.o., www.kaza.cz Vaše IP adresa: 3.85.94.213
XLNET s.r.o. - vysokorychlostní internet
Kontakt - email 973-886-9356 tel. pouze SMS 830-428-2710