• Գրանցվիր որպես

  Ի՞նչ է Edas.am-ը

  Edas.am հարթակը ստեղծում է կապ ուսուցիչների և աշակերտների միջև առցանց տարբերակով:
  Այստեղ ուսուցիչները ունեն հնարավորություն կիսել իրենց գիտելիքները բոլորի հետ,
  իսկ աշակերտները՝ ձեռք բերել նոր հմտություններ և գիտելիքներ:

  Ուսանողների ուսումնական գործունեության ձևավորումը

  Հոգեբանության դասախոսի առջև բուհում դրված է առաջնային խնդիր` ձևավորել ուսանողի ուսումնական գործունեությունը կամ, ավելի պարզ ասած, սովորեցնել նրան սովորել հոգեբանություն: Եթե ուսանողը չսովորի ինքնուրույն սովորել, չկարողանա «ինքն իր խելքով ապրել», նա միշտ կախման մեջ կմնա գիտելիքներ ստանալ դասախոսից, մեխանիկորեն կհիշի գրքերից մի շարք գիտական հասկացություններ, դրույթներ և ոչ մի քայլ չի ձեռնարկի դրանք իրական պրակտիկ գործունեության մեջ կիրառելու համար։ Հետևաբար նա չի սովորի հոգեբանորեն մտածել և գրագետ, ճիշտ կազմակերպել մարդկանց հետ փոխհարաբերություններ։

  Ուսուցման ակտիվ մեթոդների հոգեբանությունը

  Ծրագրավորված ուսուցումը ծագել է ԱՄՆ-ում 50-ական թթ. իսկ հեղինակը ամերիկացի գիտնական Սկիներն է: Նա անդրադարձել է ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման գաղափարին՝ փորձարարական հոգեբանության ժամանակակից ձեռքբերումների կիրառման ընթացքում: Ծրագրավորված ուսուցման ժամանակ դիտման և անմիջական ազդեցության համար հասանելի է դառնում ողջ ուսուցման գործընթացը Ծրագրավորված ուսուցման ժամանակ կենտրոնանում է սովորողների ուշադրությունը: Ծրագրավորված ուսուցման համար հիմք է ծառայել բիհևիորիզմը:

  Ծրագրավորված ուսուցման մեթոդներ

  Համաշխարային հոգեբանների հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ փուլային մտածողական գործընթացները թույլ են տալիս ծրագրավորել ոչ թե ուսումնական նյութի մասերը, այլ սովորողի ուսումնական գործունեությունը: