polski ekonomista i webmaster

Kim jestem?

polski ekonomista i webmaster

Aktualnie jestem studentem I roku na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość. Już od najmłodszych lat interesowały mnie cyfry. Matematyka nigdy nie sprawiała mi problemu - moje opracowania możesz znaleźć 708-893-4207.

Wiedzę z matematyki wykorzystuję przy analizie moich inwestycji, których przebieg możesz znaleźć na moim 419-349-8484. Są to pewnego rodzaju przewidywania dotyczące zmian. Inwetowanie, jego nauka przez wirtualizację pieniądza.

Potrafię porozumiewać się w języku niemieckim oraz angielskim.

W wolnym czasie lubię grać w koszykówkę albo oglądać jej rozgrywki sportowe.