Wyszukaj og³oszenie
Wpisz szukane wyra¿enie
Kategorie
Losowe og³oszenie
Polecamy
Informacje
Ilo¶æ og³oszeñ: 21
Ilo¶æ kategorii: 6
Ilo¶æ podkategorii: 0
Ostatnio dodane og³oszenia
Polecamy og³oszenia
O Firmie
DOMKI HOLENDERSKIE "HOLENDER" domki kempingowe na ko³ach

DOMKI HOLENDERSKIE!!!PRZYCZEPY KEMPINGOWE!!! TANIO, WEJHEROWO (woj. POMORSKIE) ul I BRYG.PANC. WP 84 SPRZEDA¯! NISKIE CENY! TRANSPORT! MO¯LIWO¦Æ RAT!!! DOMKI OD 5ty¶ do 40 ty¶


Czynne:
pon-pi±tek 8 - 17
sobota 8 - 15
niedziela 11 - 14

W CELU UMÓWIENIA SIE NA WIZYTÊ W INNYCH GODZINACH PROSIMY O WCZE¦NIEJSZY KONTAKT

DOMKI HOLENDERSKIE!!!!!!! TEL 509 977 555 do 21godz. !!!!!!!!!!! (58) 6721416 (od 8 - 17) w sprawie przyczep kempingowych: 796 331 246
NIE DZWONIÆ W SPRAWIE REKLAM !!! !!!
SKUPUJEMY DOMKI,OBEJRZYMY I ZABIERZEMY W£ASNYM TRANSPORTEM !!

Firma zajmuje siê sprzeda¿± domków holenderskich na ko³ach, przyczep kempingowych. Domki kempingowe nie wymagaj± pozwolenia na budowê, w wiêkszo¶ci s± w pe³ni wyposa¿one. Idealnie nadaj± siê na dzia³ki rekreacyjne, rolne i jako zaplecze przy budowie domu. W ci±gle zmieniaj±cej siê ofercie jest zawsze oko³o 40 domków w cenach od 5 do 30 ty¶. PLN. Domki mo¿na ogl±daæ w siedzibie firmy w Wejherowie.Transport


Mo¿liwo¶æ transportu domku w ka¿de dowolne miejsce w Polsce, cena transportu do uzgodnienia. Przy odleg³o¶ciach do 100 km transport w cenie domku.Sprowadzamy domki na zamówienie


Oprócz sta³ej oferty proponujemy wymagaj±cym klientom znalezienie i sprowadzenie domku pod indywidualne ¿yczenie.

© DOMKI KEMPINGOWE NA KO£ACH "HOLENDER" 2007 - 2018 € deflexion